Privaatsus

1. Privaatsus

Me peame oluliseks kõigi oma klientide privaatsuse kaitsmist (edaspidi "Sina", "Klient" või "kasutaja"), kes külastavad Parfumer.ee või sellega seotud veebikeskkondi (edaspidi "keskkond" või "sait").

Käesolev Privaatsuse Tingimused on suunatud ja kehtiv inimestele, kes külastavad www.parfumer.ee keskkonda ja/või Parfumer.ee poolt sponsoreeritud ja/või muul moel seotud keskkondi sh. Sotsiaalmeedias.

2. Teabe kogumine ning kasutusotstarbed

a. Isiklik teave

Kuigi kasutajad saavad külastada meie keskkonda ja saite anonüümselt, kogume me identifitseerivat informatsiooni ("isiklik teave") saidi kasutajate kohta kui nad registreeruvad vabatahtlikult uudiskirjade saamiseks, kui nad sooritavad oste www.parfumer.ee saidil, kui nad liituvad meie sotsiaalmeedia keskkondadega ja/või kui nad kirjutavad meile.
Saidi kasutajad võivad jagada meiega isiklikku teavet juhtudel, mille hulgas on, kuid mis ei ole piiratud ostlude tegemine, kampaaniatest osavõtmine, uudiskirjade saamine. Isiklik teave, mida me kogume võib hõlmata nime, aadressi, telefoni numbrit, e-posti aadressi ning ostuinformatsiooni nagu näiteks krediit- või deebetkaardi andmeid, mida on tarvis Parfumer.ee toodete müügitehingute sõlmimiseks.

Samuti võime me kasutada Sinu poolt antud isiklikku teaved koostamaks isiklikku profiili, mille alusel tutvustada Sinule soovi korral uudistooteid ning tegemaks ostuprotsessi jätkuvalt mugavamaks.

Samuti võime me kombineerida kasutajate poolt loovutatud teavet offline teabega tõhustamaks turundusmaterjale ning strateegiaid.

b. Mitteisiklik teave

Me kogume teatavat agregaat- ja mitteisiklikku teavet kui Sa külastad meie saite. See informatsoon ei ole seotud ühegi kindla kasutajaga, see annab meile üksnes statistilist teavet, nagu näiteks kui palju on ühel või teisel saidil olnud külastajaid ning kuidas nad sinna jõudsid. Säärase teabe kogumine aitab meil teha paremaid keskkondi ning saite ning tõsta seeläbi Sinu kasutusmugavust.

Kui Sa külastad saite et vaadata, lugeda või laadida alla informatsiooni, kogume me automaatselt selle kohta standartset teavet, mida Sinu internetibrauser jagab iga veebilehega, mida Sa külastad – nagu näiteks Sinu IP aadress, brauseri tüüp ja keel, kasutusaeg ja refereeriva veebilehe aadress. Me üldiselt ei seosta standartset mitteisiklikku teavet millegagi, mis aitaks meil siduda seda ühe või teise kindla kasutajaga va juhul kui kasutaja on külastanud keskkondi ja saite pahatahtlikke kavatsustega ja/või selleks, et kindlustada Tingimuste täitmist ja/või tagada meie teenuse, külastajate, klientide või kolmandate osapoolte turvalisust.

Lisaks võime me koguda ka agregaat- ning mitteisiklikku teavet läbi "küpsiste" ning "veebimajakate" nagu allpool kirjeldatud.

Küpsised: "Küpsised" on informatsioonikillud, mida iga veebilehekülg võib talletada Sinu arvutisse. Küpsised annavad märku veebileheküljele korduvkülastusest. Need ütlevad meile kas külastaja on esmakordne või korduv ning mida külastaja veebilehel vaatas. Küpsised võimaldavad meil kujundada oma veebilehte individuaalselt iga külastaja eelistusi silmas pidades. Küpsised mõõdavad ka üldist aktiivsust saitidel, mis võimaldavad meil teada saada millised võimalused ning alalehed on kõige populaarsemad.

Enamus veebibrauseritest on seadistatud küpsiseid aksepteerima. Kuigi säilib võimalus seadistada brauser keelduma küpsistest või küsima luba enne küpsiste saatmist. Kui oled valinud küpsistest keelduda võivad teatud piirkonnad meie keskkonnas mittetoimida.

Veebimajakad: "Veebimajakad", ühtlasi tuntud ka kui "clear gifs", "one-pixel gifs", "web bugs", "internet tags" või "pixel tags", on pisikesed graafilised kujundid veebilehel või e-postis, mis lasevad meil ja meie heaks töötavatel kolmandatel osapooltel monitoorida külastaja käitumist lehel nig seeläbi tõhustada Sinu online kogemust. Samuti võimaldab nimetatud teave meil teha efektiivsemaid turunduskampaaniaid teavitades meid külastajate kasutusloogikast meie keskkondades ning viisidest mismoodi nad sinna tulid.

3. Isikliku teabe jagamine

Alljärgneva paragrahvi ning klauslitega sätestame, et me ei jaga oma klientide ning külastajate isiklikku teavet meiega mitte seotud osapooltega välja arvatud juhul kui:

(i) oleme seda seadusega kohustatud tegema;

(ii) oleme seda seaduslikult kohustatud tegema mõne valitsusasutuse käsul;

(iii) kui leiame et andmete avaldamine meiega mitteseotud kolmandale osapoolele on vajalik ennetamaks füüsilist ja/või materiaalset kahju meie töötajatele, klientidele või meiega mitteseotud kolmandatele osapooltele;

(iv) kui meil on alust arvata, et sa oled kasutanud keskkondades leiduvat informatsiooni korda saatmaks ebaseaduslikke tegusid või tegusid, mis võivad ohustada avalikkuse tervist ja/või turvalisust.

Me võime kasutada kolmanda osapoolena teenusepakkujat haldamaks ja/või opereerimaks teatud funktsioone või teenuseid meie heaks, mille tõhusaks toimimiseks võib olla vajalik Sinu isikliku teabe jagamine nimetatud kolmandatele osapooltele – nagu näiteks logistika, veebikeskkondade haldamine, turundusmaterjalide tegemine ning turundusstrateegiate läbiviimine. Juhul kui jagame Sinu isiklikku teavet nimatetud eesmärkide, toimub see konfidentsiaalsuslepingu alusel ning üksnes nimetatud juhtudel.

Lisaks võime me jagada Sinu isiklikku teavet kolmandate osapooltega ristturunduse eesmärkidel – pakkumaks Sind huvitavaid tooteid. Igasugune isikliku teabe edastamine toimub konfidentsiaalsuslepingute alusel ning kuulub kasutamiseks ainult nimetatud viisil.

Teadmaks kuidas keelata meil Sinu informatsiooni jagamist kolmandatele osapooltele turunduslikel eesmärkidel, vaata palun allpool välja toodud punkti 6.

4. Pealesunnitud informatsioon

Saitidel kogume me teatavat informatsiooni eesmärgiga tõhustada meie pakutavate teenuste ja toodete kvaliteeti. Kogutav teave võib hõlmata küsimusi ja kommentaare meie toodete kohta. Palume mitte saata meile materjali, mis võib koosneda, kuid mille sisu ei pruugi piirduda ärimudelit, reklaame, loovlahendusi, turundust puudutavate materjalidega. Samuti palume meile mitte saata muud informatsiooni, mida me ei ole otseselt palunud ning mis ei puuduta tagasisidet meie toodete kohta, näiteks: ettepanekud, kontseptsioonid, erialane teadmine, ideed jne ("pealesunnitud materjalid"). Kõik pealesunnitud materjalid, kaasaarvatud igasugune pealesunnitud isiklik teave (näiteks pealesunnitud isiklik teave, mida meie ei ole küsinud, kuid mille me saame vabas vormis kirjutatuna) ei kuulu käesoleva Privaatsuse Tingimused lepingu alla. Saates meile pealesunnitud informatsiooni, nõustute tingimusega, et meil on ainuõigus otsustada meile saadetud informatsiooni edasise kasutuse üle ning meil on igavesed õigused meile saadetud ideede, kontseptsioonide ning muude materjalide kasutusõigusele. Juhul kui meile saadetud ideed on kolmanda osapoole autoriõigustega kaitstud, nõustute korvama kahjud ning vabastama Parfumer.ee brändiga seotud ettevõtted ning personali igasugusest vastutusest, mis seondub autoriõigustega kaitstud materjalide kasutamisest.

5. Turvalisus

Sinu privaatsuse tagamine on meile prioriteet. Me hoiustame Sinu poolt jagatud teavet turvalistes serverites ja teeme kõik mõistusepärased sammud, Sinu isikliku teabe kaitsmise jaoks.

Kuigi, me peame rõhutama, et me ei saa garanteerida ega väida, et meie turvalisustase ületab mingit standardit. Ükski internetis tehtud toiming ei ole 100% turvaline, anonüümne ega vigade eest kaitstud. Me ei saa garanteerida oma veebikeskkondade ega serverite totaalset turvalisust. Samuti me ei saa garanteerida totaalset häkkerlusevastast kaitset ega kolmandate osapoolte pahatahtlikku Sinu andmete kinnipidamist.

6. Isikliku Teabe uuendamine ning turundusteadetest keeldumine

Kui soovid uuendada oma isiklikku teavet või loobuda meie uudiskirjadest ning turundusteadetest, siis palun kirjuta e-posti aadressil info@parfumer.ee. Palun lisada kirjale oma nimi.

Palun võtta arvesse, et igasugu palvetele reageerimine võib võtta aega kuus kuni kaheksa nädalat.

Olles keeldunud meie turundusteadete saamisest on meil jätkuvalt õigus võtta Sinuga ühendust andmaks teada olulisest Sinu profiiliga seonduvast informatsioonist või saata muud mitteturunduslikku teavet. Lisainformatsiooni saamiseks palume tutvuda "Tingimused / Õiguslik teave" dokumendiga.

7. Ettevõtte omandisuhete muutumine

Keskkondades ja saitidel kogutud isiklikku teavet on lubatud üle kanda igasuguse korporatiivse omandamise, ühinemise või ettevõtte ja/või ettevõtte varade müügi korral. Samuti ebatõenäolisel juhul kui on tarvis ettevõte likvideerida või pankrotimenetluse raames kanda informatsiooni üle kolmandale osapoolele.

8. Muudatused Privaatsuse Tingimustesse

Me jätame omale õiguse muuta käesolevaid tingimusi oma äranägemise järgi ning ette teatamata. Me teatame uuendatud tingimustest järgnevatel viisidel: postitades uuendatud tingimused www.parfumer.ee kodulehele koos kuupäevaga millal tingimusi uuendati. Samuti jätame endale õiguse teatada uuendatud tingimustest e-posti teel, eeldusel, et olete meie keskkonast oste sooritanud. Meie kodulehe kasutamise jätkamine kinnitab, et olete nõustunud käesolevate tingimustega. Me soovitame teil olla kursis viisidest, mil moel me kaitseme oma klientide ja kasutajate privaatsust.

9. Meiega kontakteerumine

Kui teil on küsimusi või kommentaare käesoleva Privaatsuse Tingimuste kohta, siis palun võtke meiega ühendust kirjutades meile: info@parfumer.ee

VIIMATI UUENDATUD: märts 2015

© Parfumer.ee, 2015. Kõik õigused kaitstud.

© 2015 Parfumer.ee (Sector Networks OÜ) | info@parfumer.ee
maksekeskus visa mastercard